ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID
|
|
Otwarte codziennie od 10:00 do 18:00

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa podczas trwania epidemii korona wirusa Covid 19 w Parku Labiryntów i Miniatur w Rąblowie

Z uwagi na zagrożenia wynikające z epidemii  koronawirusa Covid 19 prosimy o zastosowanie się do tymczasowych szczególnych zasad postępowania:

  1. Prosimy zachować odstęp co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami w kolejce oczekujących do kasy oraz podczas pobytu w Parku (zalecenie nie dotyczy wspólnie przybyłych gości)
  2. Gdy ktoś stanie zbyt blisko poproś o zachowanie właściwej odległości
  3. Zdezynfekuj dłonie przed wejściem na teren Parku Labiryntów i Miniatur
  4. Stosownie do obowiązujących przepisów, wskazane jest posiadanie rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa
  5. W kasie, jeśli to możliwe, opłaty za bilet dokonaj kartą płatniczą
  6. W przejściach korytarzami alejek i labiryntów staraj się nie przeciskać z innymi osobami, a gdy to konieczne odwracaj się plecami, a najlepiej wybierz inne wolne przejście
  7. Nie biegaj aby głębokim oddechem nie oddziaływać na innych gości Parku
  8. Staraj się nie dotykać urządzeń Parku Labiryntów i Miniatur
  9. Zasłaniaj usta i nos kichając, bo i ty możesz być nosicielem wirusa nie wiedząc o tym
  10. Zabrania się zbliżania twarzy do otworu w fotościankach
  11. Prosimy aby segregować śmieci i odpady i wrzucać je do odpowiednich koszy
  12. Rękawiczki i maseczki jednorazowe prosimy wyrzucać wyłącznie do specjalnego kosza