ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID
|
|
Zamknięte do Już czynne ZAPRASZAMY!!!

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Parku Labiryntów i Miniatur

 1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Park Labiryntów w Rąblowie Celina Sobczuk, z siedzibą w Witoszynie 2, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, NIP 9211950364, REGON 950280811
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
 3. Właścicielem stron internetowych www.park-labiryntow.pl, www.park-labiryntów.pl, www.parklabiryntow.pl, www.parklabiryntów.pl oraz administratorem danych osobowych jest Celina Sobczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Park Labiryntów w Rąblowie Celina Sobczuk, z siedzibą w Witoszynie 2, 24-120 Kazimierz Dolny , NIP 9211322426, REGON:, 950280811 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe są pozyskiwane podczas składania wniosku o wystawienie faktury lub rachunku, dyplomów uznania oraz wypełniania formularza newsletter.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży usługi, przesłania go do usługobiorcy, a także wysyłania newslettera oraz o ile wyraził na to zgodę.
 3. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: park-labiryntow@sobczuk.pl i ryszard@sobczuk.pl
  Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  – szyfrowanie danych służących do zapisu newslettera
  – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
 5. Korzystający podaje dane osobowe obejmujące jego imię, nazwisko lub nazwę, dane adresowe, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 8. Korzystający poniżej 16 roku życia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jedynie gdy zgodę taką wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 9. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność wykonania przez Administratora, będącego jednocześnie Sprzedawcą, umowy sprzedaży Biletu.
 10. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, np. podwykonawcom lub pośrednikowi w płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Korzystającego mogą być przekazane innym podwykonawcom, np. agencjom reklamowym lub partnerom handlowym. Administrator może być również zobligowany do przekazania danych osobowych organom i instytucjom państwowym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat od dnia ich podania.
 12. Korzystający ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Korzystający może również żądać od Administratora przeniesienia danych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Biletu.
 15. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży Biletów.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 •  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 •  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 •  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 •  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Z alecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 •  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Regulacja: Informacja o plikach Cookies wchodzi w życie z chwilą uruchomienia plików w serwisie.