Regulamin dla gości Parku

Park jest czynny w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 1000 – 1900. Kasa jest czynna do godziny 1700. Dla grup turystycznych możliwe jest indywidualne uzgodnienie czasu pobytu.

 1. Przepisy porządkowe.
  1. Odwiedzający Park zobowiązani są do wykupienia właściwego biletu wstępu.
  2. Bilety wstępu nie podlegają zwrotowi i nie mogą być odstępowane innym osobom
  3. Do Parku zapraszamy dzieci, rodziny, turystów, kuracjuszy, grupy zorganizowane i wszystkich chętnych, przy czym:
   • dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką osób dorosłych (Opiekuna)
   • Opiekun powinien mieć pod swoją pieczą nie więcej jak 4 dzieci
   • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z pobytem podopiecznych na terenie Parku
   • obowiązuje zakaz wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków.
  4. Poruszanie się po Parku winno być zgodne ze wskazaniami kierunku zwiedzania, a poza oznaczonymi miejscami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pozostałych odwiedzających.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
  1. Po Parku należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami oraz po trawnikach i miejscach wyraźnie oznaczonych, jako teren rekreacyjny lub plac zabaw.
  2. Odwiedzający Park powinni stosować się do regulaminu, informacji i objaśnień zamieszczonych na terenie obiektu.
  3. Dzieci powinny stale znajdować się pod opieką osoby dorosłej, szczególnie podczas korzystania z atrakcji Parku.
  4. Korzystanie z urządzeń i atrakcji Parku możliwe jest wyłącznie w zakresie, do jakiego zostały one przeznaczone.
  5. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub innych podobnie działających środków. Palenie tytoniu może odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach.
  6. Odwiedzający powinni zachować czystość w Parku oraz dbałość o roślinność.
  7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Parku.
  8. Strój i obuwie powinny być dostosowane do warunków panujących w Parku.
© Park Labiryntów, 2013 - 2020
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej